Vanaf 2014 notariële akte niet meer vereist bij aftrekbaarheid periodieke gift

Er zijn 2 soorten giften te onderscheiden: 

  • gewone giften
  • periodieke giften

Beide giften mag u alleen aftrekken als dit of naar een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is of naar een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). 

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag hoort 1% van uw drempelinkomen te zijn, met een minimum van € 60,-. Wat u dan meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken op uw aangifte inkomstenbelasting. Maar, u mag niet meer aftrekken dan het maximum; 10% van uw drempelinkomen. 

Bij periodieke giften zijn er wat meer eisen zoals; 

  • De gift moet u vastleggen bij een notaris
  • De bedragen moet u regelmatig (min. 1 keer per jaar) overmaken naar de ANBI of SBBI zoals in de akte vermeldt staat
  • De bedragen moeten ongeveer even hoog zijn
  • De bedragen moeten minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt worden, het stopt bij uw overlijden
  • U voor deze gift geen tegenprestatie krijgt

Het grote voordeel van een periodieke gift is dat er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag voor geldt.

Wat verandert er voor u?

Vanaf 1 januari 2014 is het opstellen van een notariele akte voor de periodieke gift, niet meer noodzakelijk.
De belastingdienst zal tegen die tijd op haar site een schenkingsovereenkomst publiceren die u, als belastingplichtige, kunt hanteren.