Uitbreiding steun- en herstelpakket

Uitbreiding steun- en herstelpakket

 

Het steunpakket wordt door het kabinet fors uitgebreid. De coronacrisis is ook een economische crisis waardoor veel bedrijven en ondernemers in de problemen komen.

 

Hieronder de belangrijkste punten:

 

- Tegemoetkoming Vaste Lasten

De subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies. Het omzetverlies is vanaf 30%.

De eis van maximaal 250 werknemers wordt losgelaten, zodat grotere bedrijven ook aanspraak kunnen maken op de TVL.

Voor de kleine ondernemers, zoals kappers en pedicures gaat het minimale subsidiebedrag van € 750, - naar € 1.500, -.

 

- Voorraadvergoeding Detailhandel

De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogt. In het eerste kwartaal zal de opslag neerkomen op 21% op het vastelastenpercentage in de TVL. Dit was 5,6%. Er zit een maximum aan van € 200.000, -.

 

- Starters

De precieze invulling voor starters is nog niet bekend, maar het kabinet gaat een regeling voor starters invoeren die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn gestart.

De regeling zal gaan gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 in vergelijking met het derde kwartaal van 2020.

Nadere informatie volgt in mei.

 

- NOW en Tozo

De NOW-subsidie gaat van 80% naar 85% van de loonsom. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW aangevraagd worden voor het 1e kwartaal 2021.

 

De ondernemer kan voor de Tozo een aanvraag indienen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand; op 1 februari 2021 kan een uitkering worden aangevraagd voor januari 2021.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. Het kabinet ziet af van de invoering van een vermogenstoets. Er is wel een partnertoets.

Ook hierbij zal gelden dat een aanvraag kan worden ingediend met terugwerkende kracht voor de voorafgaande maand.

Vanaf Tozo 4 kan er geen aanvraag ingediend worden voor Tozo 3.

 

- Belastingmaatregelen

De periode om uitstel van betaling aan te vragen wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Ondernemers die het nog niet hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

Ondernemers die al een verlenging hebben gekregen, geldt uitstel nu tot 1 juli 2021.

De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen gaat van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Dan volgt 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

 

-Thuiswerken

Het kabinet gaat onderzoeken hoe de werkgevers de thuiswerkkosten kunnen gaan vergoeden.

Ook de reiskostenvergoeding wordt hierbij betrokken.

Dit jaar kunnen werkgevers de vergoeding via de werkkostenregeling geven. Tot 1 april 2021 kan de werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast vergoeden.

Klik hier voor een handig overzicht

Voor meer informatie zie ook:

Rijksoverheid.nl

21-01-2021 Kamerbrief uitbreiding economisch steun- en herstelpakket.