Privacystatement

Verantwoordingsplicht

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Door deze wetgeving hebben wij als organisatie de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat wij aan de privacyregels voldoen.

Rechtmatigheid
De privacywet geldt in de hele EU. Hierdoor is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden dezelfde regels.

Transparantie
De persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en raadplegen zijn bekend bij de persoon waarvan de informatie wordt verwerkt. Dit houdt in dat voor de betrokkene het duidelijk is dat wij zijn gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig voor de werkzaamheden. Denk hierbij aan persoonsgegevens voor de facturatie, e-mailadressen om contact op te nemen of evt. voor digitale facturatie. Daarnaast zijn er natuurlijk ook financiële gegevens die wij beveiligd verzamelen zodat wij voor u de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Door het verstrekken van uw eigen gegevens aan ons, geeft u toestemming dat wij deze gegevens mogen verzamelen en verwerken. Dit is uiteraard noodzakelijk voor de werkzaamheden die wij moeten uitvoeren. Wij zullen u alleen om gegevens vragen die wij ook nodig hebben. De persoonsgegevens die wij verzamelen verstrekken wij niet aan derden. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, dan zullen wij dit alleen doen met toestemming van de persoon zelf. Doelbinding Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens zijn de werkzaamheden. De betrokkene weet hiervan, aangezien we de gegevens van betrokkene zelf ontvangen. Bij ons contactformulier op de website vragen wij een e-mailadres. Deze gebruiken wij om contact met u op te nemen. Mocht u verder geen gebruik maken van onze werkzaamheden, zullen wij deze gegevens niet opslaan.

Juistheid
Wij gaan ervan uit dat de gegevens die wij van u ontvangen juist zijn. Mochten wij een vermoeden hebben dat er wat veranderd is (dit kan uiteraard in de toekomst gebeuren) dan zullen wij dat navragen en de wijziging opslaan.

Bewaarbeperking
Ons bewaarplicht is 7 jaar. Gegevens zullen wij dan ook 7 jaar bewaren. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 52 van AWR. Integriteit en Vertrouwelijkheid Wij zorgen voor de bescherming van uw gegevens. Alles wat digitaal vastgelegd is, is ook digitaal beschermd. Hierbij gebruiken wij een anti-virusscanner maar ook gebruikersnamen met wachtwoorden. Hierdoor kunnen onbevoegden geen toegang krijgen op onze systemen. Daarnaast maken wij regelmatig back-ups van onze systemen en gegevens waardoor er geen gegevens verloren gaan. U als betrokkene heeft recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of zelfs te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar info@fiscaaladviesbureau.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van uzelf afkomt, vragen wij u een kopie van identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Let op; Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.