Schenkingsvrijstelling eigen woning gaat omlaag

Per 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd tot € 27.231,-. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 worden afgeschaft. Op dit moment kunnen mensen tussen de 18 en 40 jaar een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671,-. Naast de…

Studiekosten aftrekbaar aangifte inkomstenbelasting?

Aanvulling: Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor in de plaats is het STAP-budget gekomen. Studiekosten voor een opleiding voor je (toekomstig) beroep zijn aftrekbaar, maar er zijn wel een aantal voorwaarden; De studiekosten…