Uitbreiding Corona steun- en herstelpakket

Het steunpakket wordt door het kabinet fors uitgebreid. De coronacrisis is ook een economische crisis waardoor veel bedrijven en ondernemers in de problemen komen. Hieronder de belangrijkste punten: - Tegemoetkoming Vaste Lasten De subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede…