Speen en andere baby spulletjes

Ouderschapsverlof is per 2 augustus 2022 uitgebreid.

De huidige regel voor onbetaald ouderschapsverlof is dat ouders recht hebben op maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Dit is onbetaald!

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders, met een arbeidsovereenkomst, hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van 70% ontvangen van het UWV.

Het betaalde ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 weken. Ouders kunnen deze weken/uren flexibel opnemen.

Het verlof moet binnen 1 jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Bij adoptie- of pleegkind moet het verlof binnen 1 jaar na opname in het gezin worden opgenomen.

De niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof ( van de maximaal 9 weken) kunnen de ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

De uitkering kan worden aangevraagd zodra minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.

Het aanvragen kan vanaf 9 augustus 2022 via het UWV.

Let op: Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ook DGA, alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen gebruikmaken van de regeling aanvullend geboorteverlof.