Papier, mensen aan tafel met pen

Om ongelijkheid te voorkomen is er geen sprake van kwijtschelding van belastingschulden, meldt het demissionaire kabinet.
In totaal wordt er 6 miljard euro uitgetrokken voor nieuwe coronasteun. 

Tozo en TONK

De steunmaatregelen worden met drie maanden verlengt. 
Wat verandert er? 
De looptijd van de Tozo-lening voor zzp’ers gaat van 42 naar 60 maanden.
De deadline voor het terugbetalen gaat naar 1 januari 2022. Tot 1 januari 2022 wordt er geen rente in rekening gebracht.  

NOW/TVL 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt niet meer meegerekend als omzet bij de aanvraag NOW. Hierdoor zullen meer bedrijven loonsteun ontvangen. Hierdoor krijgen ondernemers iets meer ademruimte en een steuntje in de rug.
Vanaf het tweede kwartaal is het ook mogelijk om een keuze te maken uit de referentieperioden voor de TVL.
De nieuwe referentieperiode voor de NOW wordt februari 2021. 

Terugbetalen belastingschulden 

Vanaf 1 oktober 2022 hoeven ondernemers te beginnen met het terug te betalen van hun belastingschuld. Ze krijgen daar vijf jaar de tijd voor.
Let op; vanaf 1 juli 2021 moeten de huidige/nieuwe belastingen weer gewoon betaald worden.  

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 staat het percentage invorderingsrente op 1% en gaat stapsgewijs omhoog tot 4% op 1 januari 2024. 

Er worden geen schulden kwijtgescholden, om ongelijkheid te voorkomen. Het kabinet geeft aan dat veel ondernemers ook al een deel van hun schulden hebben afgelost.
Levensvatbare bedrijven, voor wie bovenstaande maatregelen niet genoeg zijn om door te gaan, wil het kabinet toch helpen. 
Een soepel opstelling van  de Belastingdienst helpt vooral als andere schuldeisers ook coulant zijn. Het kabinet gaat hierover gesprekken voeren. Bij versoepelingen kan er gedacht worden aan voorrangsposities van verschillende schuldeisers.

Andere belastingmaatregelen die genomen zijn wegens corona, zoals betaalpauze van de hypotheek en onbelast vergoeden van de reiskosten, worden verlengd tot 1 oktober 2021.