Huisje van geld

Per 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd tot € 27.231,-. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 worden afgeschaft.

Op dit moment kunnen mensen tussen de 18 en 40 jaar een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671,-.

Naast de vrijstelling eigen woning is er de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig € 27.231,- belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar hetzelfde bedrag verlaagd.

Ouders kunnen dit bedrag dan schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding; beide kan niet.