Covid 19

Het kabinet heeft besloten om de eerder genomen belastingmaatregelen te verlengen vanwege de coronacrisis.
Het bijzonder uitstel van betaling wordt verlengd tot eind dit jaar. Heeft u nog geen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? Of heeft u alle schulden al afgelost? Dan kunt u opnieuw bijzonder uitstel aanvragen.

Invorderingsrente

De invorderingsrente blijft nog een half jaar langer op het lage tarief van 0,01%. Daarna gaat het stapsgewijs naar 4% ( het oude tarief). Op 1 juli 2022 gaat het percentage naar 1% en op 1 januari 2023 naar 2% , om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

NOW-5

Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies lijden vanwege de coronamaatregelen kunnen over de maanden november en december 2021 de NOW-5 aanvragen. De NOW-5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW-4. De referentiemaand voor de loonsom wordt voor de NOW-5 de maand september 2021 en de referentieomzet periode wordt 2019, gedeeld door 6.

Bij NOW-5 kunnen werkgevers niet kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever geldt november en december 2021. De loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd naar 15%. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen, onder voorwaarden, ook een voorschot aanvragen.

Op dit moment, 30-11-2021, kan deze subsidie nog niet aangevraagd worden. Het streven is dat werkgevers nog in december een aanvraag kunnen doen.

TVL Q4 2021

Het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 2021 wordt verhoogd van 85% naar 100%. De TVL Q4 2021 zal verder nagenoeg gelijk zijn aan TVL Q3 2021. Voor deze subsidie geldt een omzetverlies van minimaal 30% in het 4e kwartaal 2021 ten opzicht van het 4e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020.

Ook deze aanvraag kan op dit moment nog niet ingediend worden.

Meer weten over de nieuwe corona maatregelen of subsidie aanvragen?