Belastingplan 2024

Belangrijke wijzigingen vanuit het Belastingplan 2024

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2024 goedgekeurd.
Hieronder een paar belangrijke wijzigingen die volgen;

 

  • 30%-regeling

In een eerdere beslissing is besloten dat het maximale salaris dat in aanmerking komt voor de 30%-regeling, wordt beperkt tot €233.000,- per jaar.
De hoogte van de vrijstelling wordt nu ook stapsgewijs afgebouwd.
De eerste twintig maanden geldt een vrijstelling van 30% van het loon, daaropvolgende twintig maanden een vrijstelling van 20% en daaropvolgend twintig maanden een vrijstelling van 10%.
Werknemers bij wie de 30%-vergoeding reeds in december 2023 was toegekend, krijgen niet te maken met de afbouw van de vergoeding. Daar geldt een overgangsregeling voor.
Door de kritiek is er een motie voorgesteld en aangenomen, waarbij de bedoeling is om een alternatief te bedenken dat minder nadelige gevolgen heeft voor de economie.
Hopelijk volgt er meer duidelijkheid over in het Belastingplan voor 2025.

 

  • Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van €0,21 naar € 0,23 per kilometer in 2024.

 

  • Vrije ruimte WKR

Vanaf 2024 is de vrije ruimte in de WKR 1,92% tot een loonsom van €400.000,-.
Denk hierbij ook aan gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen. Deze kosten zijn onbelast maar geen niet ten koste van de vrije ruimte.

 

  • OV-kaart

Het privégebruik van een OV-kaart door de werknemer, als deze kaart ook zakelijk wordt gebruikt, is een gerichte vrijstelling.

 

  • Vrijwilligersvergoeding

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat naar €5,50 per uur voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder. Vrijwilligers jonger dan 21 jaar mogen een maximale onbelaste vergoeding van €3,25 per uur ontvangen.
Totale maximale vrijwilligersvergoeding in 2024 is €2.100,- per jaar en €210,- per maand.

 

  • MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14 procent naar 13,31 procent.

 

  • Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat van €5.030,- (2023) naar €3.750,- (2024).

 

  • Box 2 tarief; aanmerkelijk belang

In 2023 was het tarief in box 2; 26,9%.
Vanaf 2024 komen er twee schijven.

Belastbaar inkomen                    Tarief

€0 - €67.000                                    24,5%

Vanaf €67.000                                31%

 

  • Box 3 tarief; sparen en beleggen

Het tarief in box 3 gaat van 32% naar 36% per 1 januari 2024.
Het heffingvrije vermogen blijft in 2024 onveranderd.