Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

 

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is 5 keer het aantal werkuren per week.
Naast de vader van het pasgeboren kind, geldt als ‘partner’ ook degene die ongehuwd samenwoont met de moeder.

De volgende regels gelden bij het opnemen van het aanvullend geboorteverlof:

  • De baby moet óp of ná 1 juli 2020 geboren zijn;
  • Partners moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De partner zal eerst het gewone geboorteverlof van één week moeten opnemen binnen vier weken na de geboorte van het kind.


Tijdens het verlof krijgen de partners geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

De werkgever zal bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen voor hun werknemer. De uitkering is maximaal 70% van hun dagloon. Als de werkgever het loon (70%) tijdens het verlof doorbetaald, kan hij de UWV-uitkering zelf houden.

Als u als werknemer het aanvullend geboorteverlof wil laten ingaan, moet u dit minimaal 4 weken van tevoren aan uw werkgever melden via een brief of e-mail.
Mocht uw kind te vroeg geboren worden, dan meldt u dit zo snel mogelijk bij uw werkgever.

De werkgever kan het verlof tot 2 weken van tevoren nog veranderen. Dit mag alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
De werkgever kan bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. Uiteraard in overleg met de werknemer.